Typsida – Karl IX – 8 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1608     39,49 g     ca 43-46 mm     82,1% silver

Upplagor okända

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 32

Nya sm 37

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 40)