Typsida – Karl IX – 2 Öre – typ 3 med voluter

Myntfakta:

Stockholm     1609     1,88 g     ca 20-22 mm     50% silver

Upplaga okänd

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Typ 31609Nya sm 72Gamla sm 65bRRRR
(Foto Bonde 1)