Typsida – Karl IX – 2 Öre – typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1605     1,88 g     ca 20-22 mm     50% silver

Upplagor okända

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Gamla sm 63

Nya sm 69

Endast officiella samlingar?

(Foto från SM-boken)