Typsida – Karl IX – 4 Mark – typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1607-1611     19,75 g     ca 39-43 mm     82,1% silver

Upplagor okända

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

nya smgamla sm
Typ 2:11607sm 43sm 37fler än 15 kända ex
Typ 2:2a1608liten bild
SOLATIVM
sm 44asm–endast off.saml?
Typ 2:2b1608stor bild
SOLATIVM
sm 44bsm 38fler än 15 kända ex
Typ 2:2c1608stor bild
SOLATIM
sm–sm–RRRR
Typ 2:31609sm 45sm 39fler än 15 kända ex
Typ 2:4a1610MEVMsm 46asm 40aRR
Typ 2:4b1610MVEMsm 46bsm 40bRR
Typ 2:5a1611MEVMsm 47asm 41aRRR
Typ 2:5b1611MVEMsm 47bsm 41bRRR
Typ 2:5c1611MEVM
SVESNKA
sm 47csm 41cRRRR
Typ 2:5d1611MVEM
SVESNKA
sm 47dsm 41dRRRR
Typ 2:1 med ett porträtt som inte skär den inre ringen. Det ska dock sägas att det fanns stampar 1607 där kronans spira faktiskt skär ringen, men porträttet är ändå mindre än vad som kom följande år. (Foto från sm-boken)
Typ 2:2c med den sällsynta felstavningen SOLATIM. (Foto MISAB 6)
Typ 2:5d. Den enda bild vi har på ett svenskt mynt som är felstavat på båda sidor. MVEM på åtsidan och SVESNKA på frånsidan. (Foto Ahlström 1)