Typsida – Karl IX – 1 Öre Göteborg

Myntfakta:

Göteborg     1609-1611     1,62 g     ca 18,5-21 mm     25% silver

Upplaga okänd

Myntmästare: Henrik och Jan Bencken      1609-1611

Okänd gravör

Valören 1 ÖR i frånsidans omskrift

ÅtsidaFrånsidaNya smGamla sm
Typ 1:11609MONETA
PRIMA 1609
1 ÖR i
omskriften
sm 89asm 80S
Typ 1:21609MONTA
PRIMA 1609
1 ÖR i
omskriften
sm 89bsm 80RRRR
Typ 21609MONETA
PRIMA 1609
1 ÖR på
fältet
sm 90sm 81RRR
Hybrid 11609
Typ 1)(Typ 3
MONETA
PRIMA 1609
ingen valör
“årtalet” 1010
i omskriften
sm 92asm 83aRRRR
Typ 31610MONETA
NOVA 1 ÖR
“årtalet” 1010
i omskriften
sm 91asm 82RRRR
Hybrid 2Typ 4)(typ 3MONETA
NOVA 1610
ingen valör
“årtalet” 1010
i omskriften
sm 92bsm 83bRRRR
Typ 41610MONETA
NOVA 1610
1 ÖR i
omskriften
sm 93sm 84RRR
Typ 5:1a1610MONETA
NOVA 1610
1 ÖR på
fältet
sm 94asm 85vanlig
Typ 5:1b1610MONETA
NOVA 1610
felstavningen
CIVTATIS
sm 94asm 85RRRR
Typ 5:21611MONETA
NOVA 1611
1 ÖR på
fältet
sm 95sm 86R