Typsida – Karl IX – 20 Mark – typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1606-1608 och 1611     98,73 g     ca 53-54 mm     82,1% silver

Upplagor okända

Myntmästare: Antony Grooth d.ä.      1599-1614

Okänd gravör

Typ 2:11606sm 28unik på KMK
Typ 2:21607sm 29RRRR
Typ 2:31608sm 30S
Typ 2:41611sm 31aRR
(Foto Ahlström 32)