Typsamlingssidan – Sigismund

1 Daler            1594-1595 och 1597-1598

(Foto MISAB 38)

1/2 Daler            1594-1595 och 1597-1598

(Foto från SM-boken)

1 Mark (1/4 Daler)            1594

(Foto från SM-boken)

1 Mark Ortig            1593

(Foto MISAB 19)

4 Öre             1594 och 1598

(Foto MISAB 25)

2 Öre             1594

(Foto MISAB 6)

1 Öre      Typ 1      1593

(Foto MISAB 38)

1 Öre      Typ 2      1594-1598

(Foto MISAB 17)

1/2 Öre      Typ 1      1593

(Foto MISAB 33)

1/2 Öre      Typ 2      1594 och 1596-1599

(Foto MISAB 34)

1 Fyrk      Typ 1      1593

(Foto MISAB 38)

1 Fyrk      Typ 2      1594 och 1596-1598

(Foto MISAB 13)

4 Penningar            1594

(Foto från sm-boken)

2 Penningar            1594

(Foto från sm-boken)