Typsidan – Sigismund – 4 Penningar

Myntfakta:

Stockholm     1594     0,97 g     ca 17 mm     9,0% silver

Upplaga: 2962 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare      1589-1603

Gamla sm 30

Nya sm 31

Inga kända ex i privat ägo

(Foto från sm-boken)