Typsidan – Sigismund– 1 Daler

Stockholm     1594-1595 och 1597-1598     29,25 g     ca 41-45 mm     87,5% silver

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Typ 1:1a1594SIGISMVNDVSsm 1afler än 15 ex
Typ 1:1b1594SIGIMVNDVSsm 1bRRR
Typ 1:21595sm 2RR
Typ 1:31597sm 3RRRR
Typ 1:41598sm 4endast off.saml?
Typ 1:1a med den rätta stavningen av Sigismunds namn. (Foto MISAB 38)
Typ 1:1b där man glömt S i namnets mitt. (Foto MISAB 30)