Typsidan – Sigismund – 1 Mark (1/4 Daler)

Myntfakta:

Stockholm     1594     7,31 g     ca 32-33 mm     87,5% silver

Upplaga okänt

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare      1589-1603

Gamla sm 9

Nya sm 9

Inga kända ex i privat ägo

(Foto från SM-boken)