Typsidan – Sigismund – 1 Mark Ortig

Stockholm     1593     7,51 g     ca 30-33 mm     56,25% silver

Upplaga: 13442 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare

Gamla sm 8

Nya sm 10

RRR

(Foto MISAB 19)

På sidorna 256-257 i SNT 9/10 (dec 1986) finns en mycket intressant artikel om denna valör som endast förekommer 1593. Författare var Yngve Almer och Ingemar Carlsson.