Typsidan – Sigismund – 4 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1594 och 1598     4,84 g     ca 27-30 mm     62,5% silver

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare      1589-1603

Typ 1:11594okänd upplagasm 11RRRR
Typ 1:2159847264 exsm 12fler än 15 ex
(Foto MISAB 25)