Typsidan – Sigismund – 2 Penningar

Myntfakta:

Stockholm     1594     0,72 g     ca 14-15 mm     4,7% silver

Upplaga: 3382 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare      1589-1603

sm 32

kanske endast i officiella samlingar

(Foto från sm-boken)