Typsida – Sigismund – 2 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1594     2,93 g     ca 25-26 mm     50% silver

Upplaga: 26113 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik isersnidare      1589-1603

Gamla sm 12

Nya sm 13

RR

(Foto MISAB 6)

Det finns tre stavningsvarianter i frånsidans omskrift. Av 11 undersökta exemplar så är fördelningen följande:

REGIS SVECI (6 ex)

REGIS SVECIE (3 ex)

REG SVECIE (2 ex)