Typsamlingssidan – Fredrik I – Guldmynt

10 Dukater     Typ 1     

Slagna med stampar till jubileumsriksdalern 1721

(Foto Gabriel Hildebrand)

10 Dukater     Typ 2      1727

Präglade med riksdalerstampar

(Foto Mynthuset 2)

10 Dukater     Typ 3      1731

Präglade med riksdalerstampar

(Foto Gabriel Hildebrand)

1 Dukat     Typ 1      1720-1725

Frånsida med monogrammet FR

(Foto MISAB 7)

1 Dukat     Typ 2      1725-1728

Frånsida med F i spegelmonogram

(Foto Hagander 2)

1 Dukat     Typ 3      1728-1729 och 1732

Frånsida med 8 F lagda i kors

(Foto MISAB 25)

1 Dukat     Typ 4      1734-1747

Frånsida med sveasköld

(Foto MISAB 26)

1 Dukat     Typ 5      1738

Av Ostindiskt guld och med 1734 års porträtt (Hedlinger)

(Foto Hagander 2)

1 Dukat     Typ 6     1741

“Ädelforsdukat”; Nordstjärna och mångbuktig sveasköld

(Foto KMK)

1 Dukat     Typ 7      1743, 1746 och 1748

Av Ostindiskt guld och med 1743 års porträtt (Fehrman)

(Foto MISAB 24)

1 Dukat     Typ 8      1743-1746

“Ädelforsdukat”; rund sveasköld

(Foto Hagander 2)

1 Dukat     Typ 9      1747

“Ädelforsdukat”; Nordstjärna och rund sveasköld

(Foto Hagander 2)

1 Dukat     Typ 10      1749-1750

Serafimerkedja

(Foto MISAB 24)

1 Dukat     Typ 11      1750

Av Ostindiskt guld och med serafimerkedja

(Foto MISAB 26)

1 Dukat     Typ 12      1750

“Ädelforsdukat” med serafimerkedja

(Foto Hagander 1)

1/2 Dukat     Typ 1      1735 och 1738

Frånsida med sveasköld

(Foto Hagander 2)

1/2 Dukat     Typ 2      1735

1 Öre präglad i guld till 1/2 Dukats vikt

(Foto Hagander 1)

1/2 Dukat     Typ 3      1741

Med Smålands vapen, mångbuktig sveasköld och Nordstjärnan

(Foto Hagander 4)

1/2 Dukat     Typ 4      1746

Med Smålands vapen och rund sveasköld

(Foto Hagander 3)

1/2 Dukat    Typ 5     1747

Med Smålands vapen, rund sköld och Nordstärnan

(Foto Hagander 2)

1/4 Dukat     1730, 1733 och 1740

(Foto Aurum 5)

Minnesmynt i guld    Typ 1     1731

(Foto Gabriel Hildebrand)

Minnesmynt i guld    Typ 2     utan år

(Foto Gabriel Hildebrand)