Typsida – Fredrik – 10 Dukater 1731

Präglad med riksdalerstampar

Myntdata:

Stockholm     1731     34,84 g     ca 40 mm     97,6% guld

Slät rand

Upplaga: några få

Myntmästare: Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (mm C Hedlin)

Sm 2

Finns förmodligen inte i privat ägo

Förmodligen präglad för att användas som gåva vid något statsbesök. Det kan också vara så att kungen och drottningen själva ville ha ett exemplar i guld. (Foto Gabriel Hildebrand)