Typsida – Fredrik – 1 Dukat (Typ 14)

“Ädelforsdukat”; rund sveasköld

Myntfakta:

Stockholm     1743-1746     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravörer:  Daniel Fehrman

       Typ 14:1.     1743     sm 29     (okänd upplaga)          RRR

       Typ 14:2.     1744     sm 31     (upplaga 306 ex)          RRRR    

       Typ 14:3.     1745     sm 33     (okänd upplaga)          RRR

       Typ 14:4.     1746     sm 36     (upplaga 351 ex)          RRRR

Samtliga kända ex av denna typ har 1743 års porträtt. (Foto Hagander 2)