Typsida – Fredrik – 1 Dukat (Typ 7)

1734 års porträtt; frånsida med sveasköld

Myntfakta:

Stockholm     1734-1747     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare: Georg Zedritz     (mm GZ)     1730-1738

                 Hans Malmberg     (mm HM)     1738-1747

Gravörer:  Johann Carl Hedlinger     1734-1745

                Nils Georgii     1735-1737 och 1739-1744

                Daniel Fehrman     1739-1747

       Typ 7:1.     1734      sm 16     (upplaga 1129 ex)               RRRR     

       Typ 7:2.     1735      sm 17      (upplaga 2812 ex)               RR

       Typ 7:3.     1736      sm 18      (upplaga 2571 ex)               RRRR     

       Typ 7:4.     1737      sm 19      (upplaga 1684 ex)               RRRR

       Typ 7:5.     1738      sm 20      (upplaga 2913 ex)               RRR

       Typ 7:6.     1739      sm 22      (upplaga 8239 ex)               RRR

       Typ 7:7.     1741      sm 24      (ingår i 2654 ex)          RR

       Typ 7:8.     1742      sm 26      (upplaga 2988 ex)          RRR

       Typ 7:9.     1743      sm 27      (ingår i 5134 ex)          RRR    

       Typ 7:10.     1745/44      sm–      (ingår i 24670 ex)          RRRR   

(Schulmans foto)