Typsida – Fredrik – 1 Dukat – Typ 6

“Ädelforsdukat”; mångbuktig sveasköld

Myntfakta:

Stockholm     1741     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld    

Diagonalt räfflad rand

Upplaga: 30 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör: Daniel Fehrman eller möjligen Nils Georgii

Sm 25

RRRR

Trots den mycket begränsade upplagan på 30 ex så användes faktiskt 2 åtsidesstampar till denna årgång. Jämför med bilden nedan. (Foto KMK)

Skillnaden är inte stor, men man ser ju huvudets placering i förhållande till texten. (Foto från Schmitz katalog)