Typsida – Fredrik – 1/4 Dukat

Myntfakta:

Stockholm     1730, 1733 och 1740     0,87 g     ca 13 mm     97,6% guld

Slät rand

Myntmästare:  Hans Malmberg

Gravör:  Johan Carl Hedlinger

       Typ 1:1.     1730      sm 50a      (upplaga 1696 ex)

       Typ 1:2.     1733      sm 51a     (upplaga 1687 ex)

       Typ 1:3.     1740      sm 52      (upplaga 480 ex)

Avslag i silver finns präglade för både 1730 och 1733 (sm 50b och 51b). Dessa användes som spelpenningar.

Alla tre årtalen är präglade med samma åtsidesstamp. (Foto Aurum 5)