Typsida – Fredrik – 10 Dukater 1721

Guldavslag av jubileumsriksdalern 1721

Stockholm     1721     34,84 g     ca 40 mm     97,6% guld

Slät rand

Upplaga: några få

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger     (mm C Hedlin)

Sm 1

Finns förmodligen inte i privat ägo

Förmodligen präglad för att användas som gåva vid något statsbesök. Det kan också vara så att kungen själv ville ha ett exemplar i guld. (Foto Gabriel Hildebrand)