Typsida – Fredrik – 1 Dukat (Typ 9)

Serafimerkedja

Myntfakta:

Stockholm     1749-1750     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld

Diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:     Daniel Fehrman

       Typ 9:1.     1749      sm 40      (upplaga 1556 ex)          RR

       Typ 9:2.     1750       sm 41     (okänd upplaga)     inga kända ex i privat ägo

(Foto Hagander 4)