Typsida – Fredrik – 1/2 Dukat 1741 – Typ 3

Med smålands vapen, mångbuktig sveasköld och Nordstjärnan

Myntfakta:

Stockholm     1741     1,74 g     ca 16 mm     97,6% guld

Diagonalt räfflad rand

Upplaga: 188 ex

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Nils Georgii

Sm 47

RR

Åtsidesstampen är densamma som användes 1735 och 1738. (Foto Hagander 4)