Typsida – Fredrik – 1 Dukat (Typ 11)

Av Ostindiskt guld och med 1743 års porträtt (Fehrman)

Myntfakta:

Stockholm     1743, 1746 och 1748     3,48 g     ca 22 mm     97,6% guld

Diagonalt räfflad rand

Okänd upplaga

Myntmästare:  Hans Malmberg (mm HM)

Gravör: Daniel Fehrman 1743-1748  (gs DF)

       Typ 11:1.     1743     sm 28          RRR     

       Typ 11:2.     1746     sm 35          RRR           

       Typ 11:3a.     1748     sm 39        med punkter vid mm           RR

      Tyå 11:3b.     1748     sm 39        utan punkter vid mm         

1748 finns det alltså två olika frånsidesstampar, en med punkter vid HM och en utan punkter. Båda två har dock överpunsade årtal 1748/47.

(Foto MISAB 33)