Raritetssidan – Karl (IX), Hertig av Södermanland

8 Mark klipping1598Stockholmsm 11 känt ex
8 Mark klipping1599Stockholmsm 21 känt ex
8 Mark klipping1603Kalmarsm 3endast off.saml?
1 Daler1587Nyköpingsm 41 unikt ex på KMK
2 Mark1587Nyköpingsm 59 kända ex
1 Mark typ 11586Nyköpingsm 61 unikt ex på Erimitaget
1 Mark typ 21586Nyköpingsm 71 unikt ex på KMK
1 Mark typ 21587Nyköpingsm 82 kända ex
4 Öre1587Nyköpingsm 91 unikt ex på KMK
1 Daler1593Stockholmsm 107 kända ex
1 Daler1594Stockholmsm 114 kända ex
1 Daler1595Stockholmsm 126 kända ex
1 Daler1596Stockholmsm 13endast off.saml?
1 Daler1597Stockholmsm 14fler än 15 ex
1 Daler1598Stockholmsm 153 kända ex
1 Mark1598Gripsholm“1598”sm 16afler än 15 ex
1 Mark1598Gripsholm“98”sm 16b10 kända ex
1 Mark1598GripsholmI S Msm 16c1 unikt ex på KMK
4 Mark1603Kalmarsm 17fler än 15 ex
2 Mark1603Kalmarsm 187 kända ex
4 Mark1604Linköpingsm 194 kända ex
2 Mark1604Linköpingsm 20fler än 15 ex
1 Guldentaler1583Heidelbergsm 211 unikt ex (Antell)