Typsidan – Hertig Karl – 1 Daler – 1595

ex 1.

kvalitet 01/0

MM:s samling –> Cocitos samling

(privat foto)

ex 2.

kvalitet 01

Ahlström 39 (1989) –> Jan Anderssons samling (1989-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Holmberg 129, “Raritetsauktion” (1924) –> Gustav Cavallis samling (1924-1927) –> Boberg 4 (1927) –> Georg de Lavals samling (1927-1941) –> S.E. Westbergs samling (1941-1944) –> Manne Jakobssons samling (1944-1950) –> Appelgrens lagerlista 82 (1950) –> Gustav Melins samling (1950-2023) –> MISAB 42 (2023) –> NURJ:s samling

I mitt exemplar av “Holmberg 129” har någon antecknat vilka mynt som gick tillbaka till “bordet”. Det visar sig att av de 178 första ropen fick köparna i salen endast köpa 50 objekt (28%). Resten gick då förmodligen till skriftliga budgivare. Man kan kanske förmoda att vi i dagens läge, när det är så lätt att bjuda via internet, är på väg mot samma nivåer. (Foto MISAB 42)

ex 4.

kvalitet 1+, “obetydliga repor”

Ahlström 7 (1974) –> Clifford Söderbergs samling (1974-1995) –> Lars-Erik Bomans samling (1995-2008) –> SNF 157 (2008) –> Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 5.

kvalitet 1+, “litet plantsfel, korroderad”

Sven Svenssons samling –> SNF 55 (1964) –> Per Hellströms samling (1964-1989) –> i sonen Göran Hellströms ägo (1989-1993) –> Ahlström 48 (1993) –>?

(Foto Ahlström 48)

ex 6.

kvalitet 1+, “dubbelpräglad”

Hirsch 9 (1978) –> Åke Järnums samling (1978-1980) –> KNF auktion (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Bjarne Ahlström –>?–> Mynthuset 3 (1990) –>?–> Ahlström 50 (1994) –>?

(Foto Hirsch 9)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Ahlströms lagerlista 43 (1973) –>?–> Ahlström 28 (1983) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 28)

ex 8.

Ove Karlssons samling –>?

(privat foto)