Typsidan – Hertig Karl – 1 Mark (klipping) – Gripsholm

Gripsholm     1598     6,43 g     inga data för storlek och silverhalt

Upplaga: 19924 ex

Myntmästare: Nils guldsmed      1598

Gravör: okänd, men möjligen Nils guldsmed själv

Typ 1:1aårtal “1598”valör “I M”sm 16amer än 15 ex
Typ 1:1bårtal “98”valör “I M”sm 16bRR
Typ 1:1cårtal “98”valör “I S M”sm 16cunik på KMK
Typ 1:1a med helt årtal. (Foto MISAB 19)
Typ 1:1b med årtalet “98”. (Foto MISAB 6)
Typ 1:1c med valören I S M. (Foto från sm-boken)