Typsidan – Hertig Karl – 1 Guldentaler – Heidelberg

Det finns inga kända data om detta mynt. Varken myntordning, myntmästare, gravör eller upplaga har återfunnits. Det man vet är att Hertig Karl befann sig i Heidelburg 4/1 – 8/7 1583 och att det därför är troligt att det präglades där.

Gamla sm 21

Nya sm 21

1 unikt ex i Helsingfors Museum (Antell)

(Foto från SM-boken)