Typsidan – Hertig Karl – 2 Mark (klipping) – Linköping

Myntfakta:

Kalmar     1604     silver    okänd myntordning

9,85 g efter vägning av befintligt mynt

Myntmästare: Nils Ingevaldsson och Lars Jönsson      1604

Gravör: förmodligen de båda mynmästarna

Gamla sm 20

Nya sm 20

Fler än 15 ex i privat ägo

(Foto MISAB 6)