Typsidan – Hertig Karl – 1 Mark – Nyköping -Typ 1

Nyköping     1586     7,30 g     ca 30-32 mm     87,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Sebastian Schoras      1586-1587

Gravör: Urban Falkenhagen      1586-1587

Gamla sm–

Nya sm 6

1 unikt ex på Erimitaget

(Foto från SM-boken)