Typsidan – Hertig Karl – 4 Mark (klipping) – Kalmar

Myntfakta:

Kalmar     1603     silver    okänd myntordning

19,69 g efter vägning av befintligt mynt

Myntmästare: Nils Ingevaldsson och Lars Jönsson      1603

Gravör: Okänt

sm 17

Fler än 15 kända ex i privat ägo

(Foto MISAB 16)