Raritetssidan – Hertig Karl – 4 Mark (klipping) 1604

ex 1.

kvalitet 1+, “varit infattad och förgylld”

Nils J.Lindbergs samling –> MISAB 15 (2015) –> Anders Kihlbergs samling (2015-2022) –> MISAB 38 (2015) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “repor”

Ahlström 32 (1985) –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 3.

kvalitet 1/1+

Signe Stevelius samling –> Sten Törngrens samling (1978-2000) –> Spink 143 (2000) –> PG Carlssons samling –> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 4.

kvalitet 1/1+

C.J.Ljunggrens samling –> Appelgren 50 (1925) –> samling Bonde på Ericsberg (1925-2007) –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> P.Gartmarks samling –>?

(Foto Bonde 1)

ex 5.

Peter Österlund –> LE:s samling

(privat foto)

ex 6.

kvalitet 1, “delvis svagpräglad”

Bernhard Olofssons samling (1946) –> Manne Jakobssons samling (1946-1968) –> Claes-Olof Algårds samling (1968-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Hans Menzinskys samling (1989-2004) –> Jan-Olof Björks samling –> Pauk Levin, Ticalen –> Kurt Hallströms samling –>?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 6.

kvalitet 1?

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –>?

(Foto Ahlström 29)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1634) –> SNF 59 (1966)

ex. Österlunds auktion oktober 1974 kvalitet 1, “plantssprickor och mindre repa frånsidan”