Typsidan – Hertig Karl – 8 Mark (guldklipping) – Kalmar

Myntfakta:

Kalmar     1603     okänd myntordning

3,69 g efter vägning av befintligt mynt

Myntmästare: Nils Ingevaldsson och Lars Jönsson      1603

Gravör: Okänt

sm 3

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)