Typsidan – Hertig Karl – 8 Mark (guldklipping) – Kalmar

Myntfakta:

Kalmar     1603     okänd myntordning

3,69 g efter vägning av befintligt mynt

Myntmästare: Nils Ingevaldsson och Lars Jönsson      1603

Gravör: Okänt

Gamla sm 4

Nya sm 3

Inga kända ex i privat ägo

(Foto från SM-boken)