Typsida – Karl XI – 2 Mark Landskrona – Typ 2

Bar hals och Landskronas frånsida

Landskrona     1675     10,4 g     29-31 mm     69,4% silver

Upplaga: förmodligen 0

Myntmästare: Henning Kemper     (mm “glödhakar”)

Gravör: okänd

Gamla sm 253

Nya sm 256

Göhle —

Förekommer endast som efterpräglingar

(Foto Ahlström 14)

I motsats till föregående typ är stamparna denna gång med stor sannolikhet tillverkade i Landskrona. Typsnittet på omskriften och stilen på sveakronorna liknar inget som gjorts i Stockholm. Även myntmästarmärket (glödhakarna) tyder på detta. Henning Kemper var myntmästare i Landskrona den 27:e september till den 23:e december 1675 och hans glödhakar borde betyda att det var han som var ansvarig. Det är dock tveksamt om det blev någon myntning eftersom den inte är känd i någon samtida prägling. Stamparna föll i danskarnas händer vid erövringen i juli 1676 och finns ännu bevarade på den Kgl. Mynt- og Medaillesamling i Köpenhamn. Av dessa stampar har dock en del efterpräglingar i silver och tenn gjorts i senare tid. Bilden visar ett avslag i tenn som legat i Gunnar Ekströms samling.