Typsamlingssidan – Karl (IX), Riksföreståndare

Stampar avsedda för 1 Daler      typ 1      1598-1599

Årtalet på fältet

(Foto MISAB 7)

Stampar avsedda för 1 Daler      typ 2      1600

Årtalet i omskriften

(Foto MISAB 19)

1 Daler      typ 3      1601 och 1603

(Foto MISAB 16)

1/2 Daler            1600, 1601 och 1603

(Foto MISAB 25)

1 Ort (1/4 Daler)      typ 1      1599

(Foto MISAB 27)

1 Ort (1/4 Daler)      typ 2      1600 och 1603

(Foto MISAB 8)

1/2 Ort (1/8 Daler)            1599

(Foto ur SM-boken)

4 Öre            1602-1603

(Foto Ahlström 48)

2 Öre            1602

(Foto MISAB 38)

1 Öre      Typ 1      1599

Årtalet på fältet

(Foto Ahlström 18)

1 Öre      Typ 2      1600-1603

Årtalet i omskriften

(Foto MISAB 30)

1/2 Öre      Typ 1      1599

Årtalet på fältet

(Foto MISAB 38)

1/2 Öre      Typ 2      1600-1602

Årtalet i omskriften

(Foto MISAB 40)

1 Fyrk            1601

(Foto MISAB 40)