Typsamlingssidan – Johan III – Dalervalörer

Dalervalörer      Typ 1      utan år (1580-tal)

6, 4, 3 och 2 Daler       ca 51 mm i diameter

(Foto från SM-boken)

Dalervalörer      Typ 2      utan år (förmodligen Vadstena 1586-1587)

4, 3, 2, 1½, 1 och ½ Daler       ca 41 mm i diameter

(Foto MISAB 6)

Silveravslag av 2 Rosenobler            1576

Präglad i 2, 1 ½ och 1 Dalers vikt     

(Foto Künker 285)

2 Daler      Typ 4      utan år (1569-1573)

Porträtt på båda sidorna      ca 41 mm

(Foto från SM-boken)

1 Daler      Typ 3      utan år (1569-1573)

Porträtt på båda sidorna      ca 45-46 mm

(Foto från SM-boken)

1 Daler      Typ 4      1569-1571, 1573, 1575-1576, 1578-1579, 1586-1587 och 1591-1592

(Foto Ahlström 60)

1/2 Daler            1573-1576 och 1592

(Foto MISAB 20)

1/4 Daler      Typ 1      1575

1/8 Daler            1575

(Foto från SM-boken)

1/4 Daler      Typ 2      1578

1/6 Daler            1580

(Foto från sm-boken)