Raritetssidan – Karl XI – Öresmynt i silver

5 Öre

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 11690183ganska vanlig189
Typ 11691184ganska vanlig190
Typ 11692185ganska vanlig191
Typ 11693186ganska vanlig192
Typ 11694187ganska vanlig193

4 Öre

ÅrMmVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11665pil1881 känt ex194
Typ 21666pil189endast
off.saml.
195
Typ 31667pilSYLFVER
SYLFWER
190a3 kända ex196a
Typ 31667pilSÖLWER
SOLWER
190bcganska
vanlig
196b
Typ 31668pil191197abc
Typ 31669FIRST“1669”192abd198ab
Typ 31669FIRST“669”192cendast
off.saml?
198c
Typ 31669utanbred krona192e4 kända ex198d
Typ 31669utansmal kronado8 kända ex198e
Typ 31670FIRSTolika kron-
varianter
193ab199
a,d,e,f
Typ 31670FIRST“670”193c4 kända ex199b
Typ 31670FIRSTPROTECTRR?199c
Typ 31671FIRST194ganska
vanlig
200
Typ 31672FIRST195a9 försäljn.
3 bilder
201a
Typ 31672DFDF i
antikvastil
195bminst 25 ex201b
Typ 31672DFDF i
monogram
195cminst 25 ex201c
Typ 31673DF196ganska
vanlig
202
Typ 31674DF197203ab
Typ 31675DF198ganska
vanlig
204
Typ 31676DF199ganska
vanlig
205
Typ 31677DF200ganska
vanlig
206
Typ 31678DFSÖLFWER
SÖLWER
201vanlig207
Typ 31679DF202ganska
vanlig
208
Typ 31680DF203minst 25 ex209
Typ 31681DF20410 försäljn.
4 foton
210
Typ 31682DF205minst 25 ex211
Typ 31683DF20610 försäljn.
5 foton
212
Typ 31684AS20710 försäljn.
4 foton
213

2 Öre

ÅrMmVariantGamla
sm-nr
FörkomstNya
sm-nr
Typ 11664IAKII O:208a3 kända ex214a
Typ 11664IKII ÖR208b214
b,c,d,e
Typ 11664IK2 ÖR208c214
f,g,h,i,j
Typ 11665IKII ÖR209a215
a,b,c
Typ 11665IK2 ÖR209b215
d,e
Typ 11665pil2 ÖR209c215
f,g,h
Typ 11666pil210216
a,b,c,d,e
Typ 21666pilCXI2112 kända ex
Typ 11667pil212217
a,b
Typ 11669FIRST213218

1 Öre

ÅrMmVariantGamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11661GW2151 känt ex219
Typ 11662GW216aganska
vanlig
220a
Typ 11662utan216b1 känt ex220b
Typ 11663GW217a2 kända ex221a
Typ 11663utan217bR?221b
Typ 11663IFH1 känt ex221c
Typ 11664GW218aminst 25 ex222a
Typ 11664GWCAROLUS
GUS X
3 kända ex222b
Typ 11664IK218bganska
vanlig
222c
Typ 11664ikR?222d
Typ 11664utan218cganska
vanlig
222e
Typ 21665pil222endast
off.saml?
223
Typ 31665IK219R?224a
Typ 31665pil220R?224b
Typ 41665pil221225
Typ 41666pil223mycket
vanlig
226ab
Typ 41667pil224mycket
vanlig
227
Typ 41668pil225mycket
vanlig
228
Typ 41669utan226b229a
Typ 41669FIRST226a229b
Typ 41670FIRST227ganska
vanlig
230
a,b,c,d
Typ 41671FIRST228231
Typ 41672FIRST229a232a
Typ 41672DF229b232b
Typ 41673DF230233
Typ 41674DF231234
Typ 41675DF232235
Typ 41677DF233236
Typ 41681DF234237
Typ 41682DF235238
Typ 41683DF236239
Typ 41684AS237240
Typ 41685AS238241
Typ 41686AS239242
Typ 41687AS240243
Typ 41688AS241244
Typ 41689AS242245
Typ 41690AS243246
Typ 41691AS244247
Typ 41692AS245248
Typ 41693AS246249
Typ 41694AS247250
Typ 41695AS248251
Typ 41696AS249252
Typ 41697AS250253