Typsida – Karl XI – 1 Öre (Typ 5 och 6)

Åtsida med CXI

Myntfakta:

Stockholm

1664 års myntordning:     1665-1685     1,23 g     17,5-19 mm     31,3% silver

1686 års myntordning:     1686-1697     1,23 g     17,5-18,3 mm     25% silver

Myntmästare: Abraham Kock     1665-1668     (mm “pil”)

               vakant 1/1-5/3 1669     (utan mm)

               Christopher Conradi     1669-1672     (mm FIRST)

               Daniel Faxell     1672-1683     (mm DF)

               Anders Strömner     1684-1697     (mm AS)

Gravörer: mestadels Arvid Karlsteen och Hindrich Zedritz 

1664 års myntordning (typ 5)     

Mm “pil”

       Typ 5:1.     1665     sm 221, bon 711-715, sok 65:10-15

       Typ 5:2.     1666     sm 223, bon 716-737, sok 66:1-61

       Typ 5:3.     1667     sm 224, bon 738-754, sok 67:1-73

       Typ 5:4.     1668     sm 225, bon 755-775, sok 68:1-81 

Utan mm

       Typ 5:5.     1669     sm 226b, bon–, sok 69:5-9

Mm FIRST

       Typ 5:6.     1669     sm 226a, bon 776-780, sok 69:1-4

       Typ 5:7.     1670     sm 227, bon 781-787, sok 70:1-25

       Typ 5:8.     1671     sm 228, bon 788-793, sok 71:1-13

       Typ 5:9.     1672     sm 229a, bon 794-799, sok 72:1-19

Mm DF

       Typ 5:10.     1672     sm 229b, bon 800-801, sok 72:20-22

       Typ 5:11.     1673     sm 230, bon 802-806, sok 73:1-11

       Typ 5:12.     1674     sm 231, bon 807-809, sok 74:1-9

       Typ 5:13.     1675     sm 232, bon 810-812, sok 75:1-8

       Typ 5:14.     1677     sm 233, bon 813-815, sok 77:1-9

       Typ 5:15.     1681     sm 234, bon 816-817, sok 81:1-6

       Typ 5:15.     1682     sm 235, bon 818-823, sok 82:1-8

       Typ 5:17.     1683     sm 236, bon 824-826, sok 83:1-6

Mm AS      

       Typ 5:18.     1684     sm 237, bon 827- 829, sok 84:1-7

       Typ 5:19.     1685     sm 238, bon 830-832, sok 85:1-10

1686 års myntordning (typ 6)

       Typ 6:1.     1686     sm 239, bon 833-834, sok 86:1-6

       Typ 6:2.     1687     sm 240, bon 835-836, sok 87:1-3

       Typ 6:3.     1688     sm 241, bon 837-839, sok 88:1-3

       Typ 6:4.     1689     sm 242, bon 840-841, sok 89:1-7

       Typ 6:5.     1690     sm 243, bon 842-844, sok 90:1-10

       Typ 6:6.     1691     sm 244, bon 845-847, sok 91:1-7

       Typ 6:7.     1692     sm 245, bon 848-849, sok 92:1-10

       Typ 6:8.     1693     sm 246, bon 850-851, sok 93:1-5

       Typ 6:9.     1694     sm 247, bon 852-853, sok 94:1-5

       Typ 6:10.     1695     sm 248, bon 854-856, sok 95:1-6

       Typ 6:11.     1696     sm 249, bon 857-860, sok 96:1-4

       Typ 6:12.     1697     sm 250, bon 861-862, sok 97:1-2

Typ 5:2, variant SOK 66:13, mm “pil”. (Källerholms foto)

Under hela perioden 1665-1697 graveras 1-öringarna med samma tema: åtsida med ett krönt CXI omgivet av en lagerkrans och en frånsida med sveakronor, årtal, valör och myntmästarmärke. De enda detaljer som gravörerna måste ändra vid behov är årtal och myntmästarmärke, och det är därför som bilden ovan duger mycket väl till att åskådliggöra hela serien. Utöver detta finns givetvis hundratals varianter och för den som vill fördjupa sig mer i dem rekommenderas Sven-Olof Källerholms bok om “Karl XI:s 1 Öre i silver 1661-1697”.

En stor förändring som inte berodde på gravörerna var att man införde en ny myntordning 1686 där man sänkte silverhalten från 31,3% till 25%. Den ändringen kan man inte se på mynten och man kan inte ens påvisa den med säkerhet med metallanalys på enskilda mynt eftersom felmarginalen är större. Vid prägling av en större mängd mynt åtgick dock mindre mängd silver efter 1685 än det åtgick tidigare.

Även om man inte kan se förändringen på mynten så är ändå en förändring av myntordningen så betydelsefull att man måste anse att mynten som präglas efter denna utgör en ny typ.