Typsida – Karl XI – 1 Öre (Typ 4)

Åtsida med CRS

Myntfakta:

tockholm     1665     1,23 g     17,5-19 mm     31,3% silver

Valsverkspräglade

Okänd upplaga

Myntmästare: Isak Kock     (mm IK) 

             Abraham Kock     (mm “pil”)

Gravör: Johan Georg Breuer

Mm IK

       Typ 4:1.     1665          sm 219, bon 706-709, sok 65:5-9

Mm “pil”

       Typ 4:2.     1665          sm 220, bon 710, sok 65:4

Typ 4:1. Variant SOK 65:8. Mm IK. (Källerholms foto)

Typ 4:2. Variant SOK 65:4. Mm “pil”. (Källerholms foto)