Raritetssidan – Karl XI – 2 Öre 1664 (mm IAK)

ex 1.

kvalitet 1)(1/1+

Carl-Axel Lindbloms samling –> MISAB 4 (2011) –> Berndt G:s samling

(Foto MISAB 4)

Enligt uppgift ska det finnas ytterligare 2 exemplar i privat ägo, vilka ska ha legat i Bertil Wennströms samling och sedan sålts privat. Dessa ska givetvis läggas in så fort att uppgiften verifierats, helst med foto.