Typsida – Karl XI – 1 Öre – Typ 2

Krönt C i spegelmonogram

Myntfakta:

Stockholm     1665     1,23 g     17,5-19 mm     31,3% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Abraham Kock     mm “pil”

Gravör: Johan Georg Breuer

Gamla sm 222

Nya sm 223

SOK 65:1-3

Endast offentliga samlingar

Enligt Källerholm finns det bara 3 kända ex av detta typmynt, alla i officiella samlingar (bilden visar SOK 65:3). Extremt sällsynta typmynt som inte är kända i privat ägo brukar ofta vara ett incitament på att det rör sig om provpräglingar. I det här fallet verkar det dock vara 3 olika stampar som använts till båda sidorna och det motverkar den teorin eftersom det tyder på en lite mer omfattande upplaga. Möjligen är det en kombination; en provprägling som ändå gick ut en del i cirkulation. (Foto KMK)