Typsida – Karl XI – 4 Öre – typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1666     okänd vikt     23-24 mm     okänd silverhalt*    

Okänd upplaga

Myntmästare: Abraham Kock          (mm “pil”)

Gravörer: Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsten

*Det fanns ingen gällande myntordning för 4 Öre 1665 och därför är vikt och halt okända. Diametern baseras på sm-bokens bild i naturlig storlek.

Gamla sm 189

Nya sm 195

Inga kända ex i privat ägo.

(Foto från sm-boken)