Typsida – Karl XI – 2 Öre (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1664-1667 och 1669     1,76 g     20-22,5 mm     44,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Isak Kock     mm IK eller IAK     (1664-1665)

             Abraham Kock     mm “pil”     (1665-1669)

Gravör: Johan Georg Breuer och Arvid Karlsteen

Mm IK eller IAK

       Typ 1:1.     1664     mm IAK och II O:          sm 208a, bon 628           RRRR

       Typ 1:2.     1664     mm IK och II ÖR          sm 208b, bon 629-634

       Typ 1:3.     1664     mm IK och 2 ÖR          sm 208c, bon 635-637

       Typ 1:4.     1665     mm IK och II ÖR          sm 209a, bon 638-642

       Typ 1:5.     1665     mm IK och 2 ÖR          sm 209b, bon 643-646  

Mm “pil”     2 ÖR

       Typ 1:6.     1665          sm 209c, bon 647-653

       Typ 1:7.     1666          sm 210, bon 654-671

       Typ 1:8.     1667          sm 212, bon 673-688 

       Typ 1:9.     1669          sm 213, bon 689-690

Typ 1:1. Den sällsynta varianten med mm IAK. Lägg även märke till den lilla kungliga kronan. Exempelvis Bonniers exemplar (bon 628) hade en betydligt större krona. (Foto MISAB 4)

Typ 1:2. Mm IK och romersk 2:a i valören 1664. (Foto MISAB 6)

Typ 1:3. Mm IK och arabisk 2:a i valören 1664. (Foto saknas)

Typ 1:4. Mm IK och romersk 2:a i valören 1665. (Foto MISAB 27)

Typ 1:5. Mm IK och arabisk 2:a i valören 1665. (Foto MISAB 16)

Typ 1:6. Mm “pil” och arabisk 2:a i valören 1665. (Foto MISAB 24)

Typ 1:7. Årtalet 1666. (Foto MISAB 6)

Typ 1:8. Årtalet 1667. (Foto MISAB 26)

Typ 1:9. Sista årtalet 1669. (Foto MISAB 17)