Typsida – Karl XI – 1 Öre – Typ 1

Stockholm     1661-1664     1,23 g     17,5-19 mm     37,5% silver

Upplaga: 561540 ex

Myntmästare: Göran Wagner     1661-1664     (mm GW)

             Johan Fredrik Herman     1663     (mm IFH)

             Isak Kock     1664     (mm IK)

             tjänsten var vakant några månader 1663

Gravör: osäkert men förmodligen mestadels Petter Mickelsson

ÅrtalMmVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
SOK
nr
Förekomst
Typ 1:11661Gw21921561:1RRRR
Typ 1:2a1662GWäven 1662/0220a216a62:1-14ganska
vanlig
Typ 1:2b1662utan220b216b62:15RRRR
Typ 1:3a1663GW221a217a63:1-2RRRR
Typ 1:3b1663utan221b217b63:6RRR
Typ 1:3c1663IFH221c63:3-5RRRR
Typ 1:4a1664GW222a218a64:3-5fler än
15 ex
Typ 1:4b1664GWCAROLUS GUS X222b64:1-2RRR
Typ 1:4c1664IKhöga eller låga
sveakronor
222c218b64:6-12ganska
vanlig
Typ 1:4d1664ik222d64:13-14RRR
Typ 1:4e1664utan222e218c64:15-26ganska
vanlig

Detta att det finns 1-öringar både 1662 och 1664 utan mm, trots att det då inte saknades någon myntmästare, kan bero på att årtalet ligger på åtsidan och frånsidorna därmed är fleråriga. Mycket möjligt att man lade upp ett lager av frånsidesstampar utan mm, med tanke att lägga till detta före användningen, men att detta ibland glömdes bort.

Typ 1:1. SOK 61:1. Enda kända exemplaret av 1 Öre 1661. (Foto Magnus Wijk)

Typ 1:2a. Variant SOK 62:1. Mm GW 1662. Båda sidorna är stampidentiska med 1661 ovan, bara andra årtalsettan är överpunsad till en 2:a. (Källerholms foto)

Typ 1:2b. Variant SOK 62:15. Utan mm 1662. Enda kända exemplaret i privat ägo. (Källerholms foto)

Typ 1:3a. Variant SOK 63:1. Mm GW 1663. (Källerholms foto)

Typ 1:3b. Variant SOK 63:6. Utan mm 1663. Frånsidan stampidentisk med föregående. (Källerholms foto)

Typ 1:3c. Variant SOK 63:4. Mm IFH. Stavningsvarianter frånsidan: SVECI eller SECI finns också. Endast 1 exemplar med mm IFH känt i privat ägo. (Foto KMK)

Typ 1:4a. Variant SOK 64:3. Mm GW 1664. Stavningsvarianter på frånsidan: SVEC eller SVECI. (Källerholms foto)

Typ 1:4b. Uppenbarligen återanvände man av någon anledning en åtsidesstamp från 1660. Mynten har Karl X Gustavs omskrift och årtalet är ändrat från 1660-1664. Det finns två stavningsvarianter med SVEC eller SVECI.

Typ 1:4c. Variant SOK 64:6. Stavningsvarianter frånsidan: SVECIAE, SVECI och SVEGI. Det finns även varianter med litet mm ik. (Källerholms foto)

Typ 1:4e. Variant SOK 64:16. Utan mm 1664. Stavningsvarianter på frånsidan: SVECIAE eller SVECI. (Källerholms foto)