Typsida – Karl XI – 1 Öre (Typ 1)

Stockholm     1661-1664     1,23 g     17,5-19 mm     37,5% silver

Upplaga: 561540 ex

Myntmästare: Göran Wagner     1661-1664     (mm GW)

             Johan Fredrik Herman     1663     (mm IFH)

             Isak Kock     1664     (mm IK)

             tjänsten var vakant några månader 1663

Gravör: osäkert men förmodligen mestadels Petter Mickelsson

Mm GW

       Typ 1:1.     1661          sm 215, bon–, sok 61:1           RRRR

       Typ 1:2.     1662          sm 216a, bon 691, sok 62:1-14

       Typ 1:3.     1663          sm 217a, bon 692, sok 63:1-2           RRRR

       Typ 1:4.     1664          sm 218a, bon 694, sok 64:3-5           S

Utan mm

       Typ 1:5.     1662          sm 216b, bon–, sok 62:15           RRRR

       Typ 1:6.     1663          sm 217b, bon 693, sok 63:6

       Typ 1:7.     1664          sm 218c, bon 695-697 och 701-703, sok 64:15-26

Mm IFH

       Typ 1:8.     1663          sm–, bon–, sok 63:3-5           RRRR

Mm IK

       Typ 1:9.     1664          sm 218b, bon 698-700 och 704, sok 64:6-14

Detta att det finns 1-öringar både 1662 och 1664 utan mm, trots att det då inte saknades någon myntmästare, kan bero på att årtalet ligger på åtsidan och frånsidorna därmed är fleråriga. Mycket möjligt att man lade upp ett lager av frånsidesstampar utan mm, med tanke att lägga till detta före användningen, men att detta ibland glömdes bort.

Typ 1:1. SOK 61:1. Enda kända exemplaret av 1 Öre 1661. (Foto Magnus Wijk)

Typ 1:2. Variant SOK 62:1. Mm GW 1662. Båda sidorna är stampidentiska med 1661 ovan, bara andra årtalsettan är överpunsad till en 2:a. (Källerholms foto)

Typ 1:3. Variant SOK 63:1. Mm GW 1663. (Källerholms foto)

Typ 1:4. Variant SOK 64:3. Mm GW 1664. Stavningsvarianter på frånsidan: SVEC eller SVECI. (Källerholms foto)

Typ 1:5. Variant SOK 62:15. Utan mm 1662. Enda kända exemplaret i privat ägo. (Källerholms foto)

Typ 1:6. Variant SOK 63:6. Utan mm 1663. Frånsidan stampidentisk med föregående. (Källerholms foto)

Typ 1:7. Variant SOK 64:16. Utan mm 1664. Stavningsvarianter på frånsidan: SVECIAE eller SVECI. (Källerholms foto)

Typ 1:8. Variant SOK 63:4. Mm IFH. Stavningsvarianter frånsidan: SVECI eller SECI finns också. Endast 1 exemplar med mm IFH känt i privat ägo. (Foto KMK)

Typ 1:9. Variant SOK 64:6. Stavningsvarianter frånsidan: SVECIAE, SVECI och SVEGI. Det finns även varianter med litet mm ik. (Källerholms foto)