Typsida – Karl XI – 4 Öre – typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1665     3,62 g     23-24 mm     okänd silverhalt*    

Okänd upplaga

Myntmästare: Abraham Kock          (mm “pil”)

Gravörer: Johan Georg Breuer och/eller Arvid Karlsten

Gamla sm 188

Nya sm 194

RRRR

*Det fanns ingen gällande myntordning för 4 Öre 1665 och därför är vikt och diameter baserade på det exemplar som såldes på Nordlinds auktion 2011. Ett exemplar som ligger i Helsingfors Museum väger 3,83 g och båda är alltså tyngre än de 3,51 g som stipulerades 1667. Någon metallanalys är inte gjord och därför är silverhalten okänd. (Foto från Nordlinds auktion 2011)