Raritetssidan – Gustav II Adolf – Reguljära Markvalörer

8 Mark

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 1161741vanliga54

4 Mark

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:11613slätrakat
porträtt
4410 kända ex55
Typ 1:2a1614doSVENSKE45afler än 15 ex56a
Typ 1:2b1614doSVENKE45b2 kända ex56b
Typ 1:2c1614doGLORA2 kända ex56c
Typ 1:2d1614doliggande 445c2 kända ex56d
Typ 1:31615do46endast off.saml?57a
Typ 1:41615porträtt
med skägg
46fler än 15 ex57b
Typ 1:51616do4711 kända ex58
Typ 1:61617do48fler än 15 ex59
Typ 2:11618krönt
konung
stort
porträtt
49fler än 15 ex60a
Typ 2:21618domindre
porträtt
491 känt ex60b
Typ 2:31619dodo501 känt ex61
Typ 3:1a1620högervänt
porträtt
stort
porträtt
514 kända ex62
Typ 3:1b1620domindre
porträtt
511 känt ex
Typ 3:21626do525 kända ex63

2 Mark

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:1b1615okrönt
konung
stor bild534 kända ex64a
Typ 1:1a1615doliten bild535 kända ex64b
Typ 1:2b1617dostor bild5415 kända ex65a
Typ 1:2a1617doliten bild542 kända ex65b
Typ 2:11618krönt
konung
556 kända ex66
Typ 2:21619do56endast off.saml?67

1 Mark

ÅrVariant Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:11613okrönt konung571 känt ex68
Typ 1:21614do586 kända ex69
Typ 1:3b1615do5912 kända ex70
Typ 1:41616do601 känt ex71
Typ 1:5b1617do61fler än 15 ex72
Typ 2:11617krönt konung62endast off.saml?73
Typ 2:21618do632 kända ex74

1/2 Mark

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 1:11615stor bildREFVGIO1 känt ex75a
Typ 1:21615mindre bildREFVGIO641 känt ex75b
Typ 1:31617ännu mindre bildREFVGIO658 kända ex76
Typ 1:41617REFVG7 kända ex
Typ 2:11618krönt konung66endast off.saml?77