Raritetssidan – Gustav II Adolf – Reguljära Markvalörer

8 Mark

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
Typ 1161741vanliga54

4 Mark

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11613slätrakat
porträtt
4410 kända ex55
Typ 11614doSVENSKE45asällsynt56a
Typ 11614doSVENKE45b2 kända ex56b
Typ 11614doGLORA2 kända ex56c
Typ 11614doliggande 445c2 kända ex56d
Typ 11615do46endast off.saml?57a
Typ 11615porträtt
med skägg
46sällsynt57b
Typ 11616do4711 kända ex58
Typ 11617do48minst 25 ex59
Typ 21618krönt
konung
stort
porträtt
49sällsynt60a
Typ 21618domindre
porträtt
491 känt ex60b
Typ 21619dodo501 känt ex61
Typ 31620högervänt
porträtt
stort
porträtt
514 kända ex62
Typ 31620domindre
porträtt
511 känt ex
Typ 31626do525 kända ex63

2 Mark

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11615okrönt
konung
stor bild534 kända ex64a
Typ 11615doliten bild535 kända ex64b
Typ 11617dostor bild5414 kända ex65a
Typ 11617doliten bild542 kända ex65b
Typ 21618krönt
konung
556 kända ex66
Typ 21619do56endast off.saml?67

1 Mark

ÅrVariant Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11613okrönt konung571 känt ex68
Typ 11614do586 kända ex69
Typ 11615do5912 kända ex70
Typ 11616do601 känt ex71
Typ 11617do61sällsynt72
Typ 21617krönt konung62endast off.saml?73
Typ 21618do632 kända ex74

1/2 Mark

ÅrVariant 1Variant 2Gamla
sm-nr
FörekomstNya
sm-nr
Typ 11615stor bildREFVGIO1 känt ex75a
Typ 11615mindre bildREFVGIO641 känt ex75b
Typ 11617ännu mindre bildREFVGIO658 kända ex76
Typ 11617REFVG7 kända ex
Typ 21618krönt konung66endast off.saml?77