Typsida – Gustav II Adolf – 8 Mark 1617

Myntfakta:

Stockholm     1617     39,49 g     39-43 mm     82,1% silver

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy         

Gravör:  okänt

Gamla sm 41

Nya sm 41

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 16)