Typsida – Gustav II Adolf – 1/2 Mark typ 1

Okrönt konung

Myntfakta:

Stockholm     1615 och 1617     2,47 g     24-26 mm     82,1% silver

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy         

Gravör:  okänt

ÅrVariant 1Variant 2Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:11615stor bildREFVGIO75a64var*RRRR
Typ 1:21615mindre bilddo75b64var*RRRR
Typ 1:31617ännu mindre bilddo7665var*RR
Typ 1:41617REFVG65RR
*Gamla sm-boken visade bilden för typ 1:4 och den fick gälla för både 1615 och 1616, trots att den bilden och stavningen inte förekom de första året.
(Foto MISAB 25)
(Foto Ahlström 35)
(Foto MISAB 3)
(Foto MISAB 15)