Typsida – Gustav II Adolf – 4 Mark typ 3

Högervänt porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1620 och 1626     19,75 g     39-43 mm     82,1% silver

Myntmästare:  David Kohl         

Gravör:  Hans Weiler

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 3:1a1620stort porträtt6251RRR
Typ 3:1b1620litet porträtt51RRRR
Typ 3:21626do6352RRR
Typ 4:1a med stort porträtt (Foto MISAB 8)
Typ 4:1b med 1620 års lilla porträtt. Åtsidesstampen användes även i viss mån 1626. (Foto Ahlström 26)
Typ 4:2 med 1626 års lilla porträtt som är en variation av 1620 års lilla porträtt. (Foto Ahlström 40)