Typsida – Gustav II Adolf – 4 Mark typ 4

Högervänt porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1620 och 1626     19,75 g     39-43 mm     82,1% silver

Myntmästare:  David Kohl         

Gravör:  Hans Weiler

Typ 4:1a1620stort porträttsm 51RRR
Typ 41b1620litet porträttsm 51varRRRR
Typ 4:21626sm 52RRR
Typ 4:1a med stort porträtt (Foto MISAB 8)
Typ 4:1b med 1620 års litet porträtt. Åtsidesstampen användes även i viss mån 1626. (Foto Ahlström 26)
Typ 4:2 med 1626 års lilla porträtt som är en variation av 1620 års lilla porträtt. (Foto Ahlström 40)