Typsida – Gustav II Adolf – 1/2 Mark typ 2

Krönt konung

Myntfakta:

Stockholm     1618     2,47 g     24-26 mm     82,1% silver

Okänd upplaga

Myntmästare:  David Kohl         

Gravör:  Hans Weiler

Gamla sm 66

Nya sm 77

Endast offentliga samlingar?

Det finns inga noterade försäljningar av detta mynt de senaste 50 åren. (Foto SM-boken)